• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

بردهاي آموزشي

فاصله سنج اولتراسونیک ( 4CM تا 400CM )

فاصله سنج اولتراسونیک ( 4CM تا 400CM )

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی


قیمت محصول : 200,000 تومان


تایمر کنفرانس با نمایشگر سون سگمنت

تایمر کنفرانس با نمایشگر سون سگمنت

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی


قیمت محصول : 180,000 تومان


اطفاء حریق با قابلیت هشدار از طریق تماس تلفنی

اطفاء حریق با قابلیت هشدار از طریق تماس تلفنی

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی


قیمت محصول : 250,000 تومان


کنترل دما با مانیتورینگ روی کامپیوتر از طریق پورت USB

کنترل دما با مانیتورینگ روی کامپیوتر از طریق پورت USB

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی


قیمت محصول : 300,000 تومان


قفل رمز با RFID (بدون میکروکنترلر)

قفل رمز با RFID (بدون میکروکنترلر)

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی


قیمت محصول : 150,000 تومان


قفل رمز با RFID

قفل رمز با RFID

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی


قیمت محصول : 250,000 تومان


کنترل از راه دور 4 وسیله برقی با فرستنده مادون قرمز

کنترل از راه دور 4 وسیله برقی با فرستنده مادون قرمز

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی


قیمت محصول : 190,000 تومان


ربات مسیر یاب

ربات مسیر یاب

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی


قیمت محصول : 350,000 تومان


کنترل DC موتور با کامپیوتر از طریق پورت USB

کنترل DC موتور با کامپیوتر از طریق پورت USB

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی


قیمت محصول : 280,000 تومان


عمق سنج مایعات و فاصله سنج ( 20CM تا 600CM )

عمق سنج مایعات و فاصله سنج ( 20CM تا 600CM )

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی


قیمت محصول : 350,000 تومان


کنترل سروو موتور با کامپیوتر از طریق پورت USB

کنترل سروو موتور با کامپیوتر از طریق پورت USB

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی


قیمت محصول : 200,000 تومان


کنترل استپ موتور با کامپیوتر از طریق پورت USB

کنترل استپ موتور با کامپیوتر از طریق پورت USB

پروژه الکترونیکی مدل دانشجویی


قیمت محصول : 250,000 تومان