• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

آموزش بورس

بستـــه آمـــوزش گام به گام فارسی بـــــــــورس

بستـــه آمـــوزش گام به گام فارسی بـــــــــورس

قابل استفاده برای اقشار مختلف جامعه با زبان ساده و کاریردی بر اساس مشهورترین کتب


قیمت محصول : 15,000 تومان


راهنمای کامل  فارسی بورس و خرید وفروش سهام دربورس

راهنمای کامل فارسی بورس و خرید وفروش سهام دربورس

آگاهی از ترفندهای بورس 50درصد راه را رفته اید!!!همه چیز را در مورد بورس ایران بدانید!!!


قیمت محصول : 15,000 تومان