• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

بازاریابی

کتاب بازاریابی شرکتی؛اصول و شیوه های عمل

کتاب بازاریابی شرکتی؛اصول و شیوه های عمل

نوشته:فرانک جی.بینگهام-راجر گومز-پاتریشیانالز،ناشر:مبلغان،ترجمه:مجید نوریان،اصول و شیوه بازاریابی


قیمت محصول : 36,000 تومان