• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

آزمون های کارشناسی ارشد

پکیج کامل سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی +پاسخنامه

پکیج کامل سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ اقتصادی +پاسخنامه

**به همراه آموزش تست زنی**


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی با پاسخنامه

پکیج طلایی سوالات ارشد مجموعه‌ علوم‌ جغرافیایی با پاسخنامه

به همراه دی وی دی آموزش تست زنی


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی سوالات ارشد علوم‌ کامپیوتر با پاسخنامه

پکیج طلایی سوالات ارشد علوم‌ کامپیوتر با پاسخنامه

آشنایی با شیوه ها و حقه‌های طراحی سوالات تستی تکنیکهای مطالعه درستو...


قیمت محصول : 12,500 تومان


پکیج طلایی سوالات ارشد علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ - فیزیک‌دریا

پکیج طلایی سوالات ارشد علوم‌ دریایی ‌و اقیانوسی‌ - فیزیک‌دریا

آشنایی با شیوه تست زنی نفرات برتر کنکوربه همراه دی وی دی آموزش تست زنی


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی سوالات ارشد مجموعه‌ تاریخ+پاسخنامه

پکیج طلایی سوالات ارشد مجموعه‌ تاریخ+پاسخنامه

***به همراه آموزش تست زنی***


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج کامل سوالات ارشد مدیریت در سوانح طبیعی با پاسخنامه

پکیج کامل سوالات ارشد مدیریت در سوانح طبیعی با پاسخنامه

آشنایی با شیوه ها و حقه‌های طراحی سوالات تستیبه همراه دی وی دی آموزش تست زنی


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج کامل و طلایی سوالات ارشد مدیریت کشاورزی+پاسخنامه

پکیج کامل و طلایی سوالات ارشد مدیریت کشاورزی+پاسخنامه

آشنایی با شیوه ها و حقه‌های طراحی سوالات تستیبه همراه دی وی دی آموزش تست زنی


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج طلایی سوالات ارشد مدیریت بحران با پاسخنامه

پکیج طلایی سوالات ارشد مدیریت بحران با پاسخنامه

**به همراه دی وی دی آموزش تست زنی**


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج کامل و طلایی سوالات ارشد مجموعه مدیریت جهـانگردی

پکیج کامل و طلایی سوالات ارشد مجموعه مدیریت جهـانگردی

آشنایی با شیوه تست زنی نفرات برتر کنکور و صدها نکته‌های آموزشی دیگر


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج کامل سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ آلمانی+پاسخنامه

پکیج کامل سوالات ارشد مجموعه‌ زبان‌ آلمانی+پاسخنامه

به همراه دی وی دی آموزش تست زنیصدها نکته‌های آموزشی دیگر


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج کامل سوالات ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی+پاسخنامه

پکیج کامل سوالات ارشد مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی+پاسخنامه

**به همراه آموزش تست زنی**


قیمت محصول : 12,000 تومان


پکیج کامل وطلایی سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی

پکیج کامل وطلایی سوالات ارشد مجموعه مهندسی منابع طبیعی

کل آزمون های سراسری از سال 86 -91


قیمت محصول : 12,000 تومان