• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

انگشتر

رکاب آماده code 1294

رکاب آماده code 1294

یک رکاب دستساز آماده که روی رکاب 12 عدد یاقوت سونچیای ظریف و 8 عدد یاقوت سونچیای درشتر و دو...


قیمت محصول : 160,000 تومان


انگشتر عقیق یمنی code 1292

انگشتر عقیق یمنی code 1292

یک قطعه عقیق یمنی درشت کهسطح روی آن تراش برلیان خورد و برروی رکاب نقره دستساز قرار گرفته است.


قیمت محصول : 200,000 تومان


انگشتر یاقوت قرمز code 1291

انگشتر یاقوت قرمز code 1291

یک قطعه یاقوت قرمز خوشرنگ که برروی رکاب نقره با طرح اشکی سوار شده است و رکاب دستساز میباشد.


قیمت محصول : 160,000 تومان


انگشتر دُر نجف code 1290

انگشتر دُر نجف code 1290

این انگشتر تشکیل شده است از یک قطعه دُر نجفی اصلی و یک رکاب دستساز از نقره با عیار 950


قیمت محصول : 110,250 تومان


انگشتر زبرجد code 1288

انگشتر زبرجد code 1288

یک قطعه زبرجد بسیار خوشرنگ که تراش برلیان خورده است و برروی رکاب اره کاری شده قرار گرفته است ،...


قیمت محصول : 145,000 تومان


انگشتر یاقوت قرمز code 1287

انگشتر یاقوت قرمز code 1287


قیمت محصول : 160,000 تومان


انگشتر دُرّ نجف code 1286

انگشتر دُرّ نجف code 1286

این انگشتر تشکیل شده است از یک قطعه دُر نجفی اصلی و یک رکاب دستساز از نقره با عیار 950


قیمت محصول : 110,250 تومان


انگشتر یاقوت قرمز code 1285

انگشتر یاقوت قرمز code 1285

یک قطعه یاقوت قرمز خوشرنگ که تراش برلیان خورده است و برروی رکاب نقره دستساز با طرح اشکی قرار گرفته...


قیمت محصول : 170,000 تومان


انگشتر توپاز code 1284

انگشتر توپاز code 1284

یک انگشتر بسیار زیباو ساده که تشکیل شده است از یک قطعه بزرگ توپاز آبی که به زیبایی تراش برلیان...


قیمت محصول : 250,000 تومان


انگشتر زبرجد code 1283

انگشتر زبرجد code 1283

یک قطعه زبرجد بسیار خوشرنگ که تراش برلیان خورده است و برروی رکاب اره کاری شده با طرح اشکی قرار...


قیمت محصول : 165,000 تومان


انگشتر آماتیست code 1282

انگشتر آماتیست code 1282

یک انگشتر اسپورت که تشکیل شده از یک قطعه آمیتیست اصلی مربع شکل که تراش برلیان خورده و برروی رکاب ماش


قیمت محصول : 85,000 تومان


انگشتر عقیق یمنی code 1281

انگشتر عقیق یمنی code 1281

یک قطعه عقیق یمنی بسیار خوشرنگ که سطح روی آن تراش برلیان خورده و برروی رکاب نقره دست ساز قرار...


قیمت محصول : 180,000 تومان