• ثبت نام فروشنده
  • ورود همكار تبليغاتي
  • ثبت نام همكار تبليغاتي
  • رهگيري سفارش

جواهرات و بدليجات

جزع یمانی code 9136

جزع یمانی code 9136


قیمت محصول : 26,250 تومان


رکاب آماده code 1294

رکاب آماده code 1294

یک رکاب دستساز آماده که روی رکاب 12 عدد یاقوت سونچیای ظریف و 8 عدد یاقوت سونچیای درشتر و دو...


قیمت محصول : 160,000 تومان


جزع یمانی code 9133

جزع یمانی code 9133


قیمت محصول : 73,500 تومان


انگشتر عقیق یمنی code 1292

انگشتر عقیق یمنی code 1292

یک قطعه عقیق یمنی درشت کهسطح روی آن تراش برلیان خورد و برروی رکاب نقره دستساز قرار گرفته است.


قیمت محصول : 200,000 تومان


انگشتر یاقوت قرمز code 1291

انگشتر یاقوت قرمز code 1291

یک قطعه یاقوت قرمز خوشرنگ که برروی رکاب نقره با طرح اشکی سوار شده است و رکاب دستساز میباشد.


قیمت محصول : 160,000 تومان


انگشتر دُر نجف code 1290

انگشتر دُر نجف code 1290

این انگشتر تشکیل شده است از یک قطعه دُر نجفی اصلی و یک رکاب دستساز از نقره با عیار 950


قیمت محصول : 110,250 تومان


یاقوت سرخ code 9109

یاقوت سرخ code 9109


قیمت محصول : 136,500 تومان


انگشتر زبرجد code 1288

انگشتر زبرجد code 1288

یک قطعه زبرجد بسیار خوشرنگ که تراش برلیان خورده است و برروی رکاب اره کاری شده قرار گرفته است ،...


قیمت محصول : 145,000 تومان


انگشتر یاقوت قرمز code 1287

انگشتر یاقوت قرمز code 1287


قیمت محصول : 160,000 تومان


انگشتر دُرّ نجف code 1286

انگشتر دُرّ نجف code 1286

این انگشتر تشکیل شده است از یک قطعه دُر نجفی اصلی و یک رکاب دستساز از نقره با عیار 950


قیمت محصول : 110,250 تومان


انگشتر یاقوت قرمز code 1285

انگشتر یاقوت قرمز code 1285

یک قطعه یاقوت قرمز خوشرنگ که تراش برلیان خورده است و برروی رکاب نقره دستساز با طرح اشکی قرار گرفته...


قیمت محصول : 170,000 تومان


عقیق شجر code 9122

عقیق شجر code 9122


قیمت محصول : 147,000 تومان